[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 12th, 2020: GAMIN

Definition: GAMIN*GAMINS n an urchin

Anagrams: (none)

Hooks: gaminE gaminG gaminS

Ana-hooks: aimIng amPing aRming Enigma Faming Laming Lingam maCing magiAn maKing maLign maRgin maTing maWing maXing maYing maZing namiNg Taming

'Typos': gamic ramin

Blana-grams: aCing aDmin agAin aginG agiSm aHing aLgin aLign amAin amigA amigO aminE aminO aminS amniA amniC amniO amOng animA animE animI aPing aWing aXing Fagin gainS gaRni gianT gOnia gRain imagE imagO inaRm Kiang Liang Ligan Liman Linga magiC mainS mangA mangE mangO mangY maniA maniC maTin maVin minaE minaS mingY niZam Sigma Signa Wigan

Extensions: gaminES gaminGS gaminESS PREgaminG WARgaminG WARgaminGS gaminESSES

Sub-anagrams: ag agin ai aim ain am ami amin an ani gain gam gan gi gin in ma mag magi main man mi mig mina na nag nam nim


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024