[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

November 22nd, 2023: PINA

Definition: PINA*PINAS n a pineapple

Anagrams: nipa pain pian

Hooks: pinaS

Ana-hooks: apiAn apinG inapT Lapin nipaS painS painT paniC paTin paVin pianI pianO pianS pinNa pinTa pLain

'Typos': kina mina pian pica pika pima pine ping pink pins pint piny pipa pita puna vina

Blana-grams: aGin ainS aiRn aKin aMin aniL aniS anTi aYin Bani Cain Fain Gain inIa Kain Knap Lain Lipa Main naiF naiL naOi napA napE napS naZi nEap nipS paAn paDi paiD paiK paiL paiR paLi panE panG panS panT paWn pEan pEin piaL piaS piOn piRn pLan pYin Rain Rani Sain Snap Snip Span Spin Tain Tian Unai Vain Wain

Extensions: SpinaL pinaNG pinaTA EpinaOI EpinaOS SpinaCH SpinaGE SpinaLS SpinaTE pinaNGS pinaTAS EpinaSTY SUpinaTE SpinaCHY SpinaGES SpinaLLY pinaFORE pinaSTER EpinaSTIC SUpinaTED SUpinaTES SUpinaTOR SpinaCHES SpinaRAMA pinaCEOUS pinaFORED pinaFORES pinaSTERS EpinaSTIES RESUpinaTE SUpinaTING SUpinaTION SUpinaTORS SpinaCHIER SpinaRAMAS SUpinaTIONS SpinaCHIEST SpinaCHLIKE CEREBROSpinaL

Sub-anagrams: ai ain an ani in na nap nip pa pan pi pia pin


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024