[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 6th, 2023: INFRA

Definition: INFRA adv below

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: fainEr farCin farinA farinG firMan frianD infarE naifEr Unfair

'Typos': intra

Blana-grams: aBrin afirE afriT aGrin airnS Bairn Brain Cairn Dinar Drain faGin fainE fainS fainT fairS fairY faKir faQir farCi fEria fiarS fiLar finaL finEr firnS fLair fraiL fraiM franC franK fraTi frEna friaR fUran Garni Grain inarM infEr inVar Kafir Minar naDir naifS nairA nariC nariS naZir nOria rainE rainS rainY raMin raniD raniS raVin raWin rianT Sarin Train

Extensions: infraCT infraCTS infraRED infraCTED infraCTOR infraREDS infraCTING infraCTION infraCTORS infraGRANT infraHUMAN infraPOSED infraSONIC infraSOUND infraCOSTAL infraCTIONS infraHUMANS infraNGIBLE infraNGIBLY infraSOUNDS MAinfraME(S) infraORBITAL infraNGIBLENESS

Sub-anagrams: ai ain air airn an ani ar arf fa fain fair fan far fiar fin fir firn fra if in na naif rai rain ran rani ria rif rin


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024