[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 28th, 2018: AZOTEMIA

Definition: AZOTEMIA*AZOTEMIAS n an excess of nitrogenous substances in the blood

Anagrams: (none)

Hooks: azotemiaS

Ana-hooks: amazoNite aNatomize aRomatize

'Typos': azotemic

Blana-grams: amoRtize atomizeD atomizeR atomizeS metaNoia metazoaL metazoaN metazoiC moNazite Nizamate toXaemia

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa ae ai aia aim ait am ama amate amaze ami amia amie at ate atma atom atomize azo azote ea eat em emit et eta io iota it ita item ma maa mae maize mat mate matza matzo maze me meat met meta metazoa mi mite miz mo moa moat moe moi moit mot mote motza moz moze oat oe oi om omit ta tae tai tam tame tao te tea team ti tie time to toaze toe toea tom tome tomia toze tozie zamia zati zea zeta zit zite zo zoa zoea


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023