[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 22nd, 2006: AIRTH

Definition: AIRTH*AIRTHS*AIRTHED*AIRTHING v to airt

Anagrams: (none)

Hooks: airthS

Ana-hooks: ariGht Graith hairSt thairM thiraM thOria Wraith

'Typos': airts birth firth girth mirth yirth

Blana-grams: aFrit ahiNt aitCh aMrit arhAt ariOt ariSh artiC aStir atriA atriP Baith Chair Chart Chirt Crith Earth Faith Frati Frith Garth Grith haBit hairS hairY haitH hariM hartS hatEr hEart hiaNt hiJra hiLar hUtia ihraM iNtra iratE ithEr Krait Laith Lathi Liart Parti raitA raitS ratCh rathE rathS ratiO rEtia rhYta riaNt riatA riCht riGht Saith Shirt Sitar Stair Stria tahrS tairA taiSh taKhi taPir tarSi tErai thaGi thaiM tharM tharS thEir thirD thirL thraE thraW thriD thriP tiarA tiarS tOrah traGi traiK traiL traiN traiT traSh triaC triaD triaL Wrath

Extensions: airthED airthING

Sub-anagrams: ah ai air airt ait ar art at ha hair hart hat hi hit it ita rah rai rait rat rath ria rit ta tahr tai tar thar thir ti tiar


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024