[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

January 27th, 2018: LAMIA

Definition: LAMIA*LAMIAS*LAMIAE n a female demon

Anagrams: (none)

Hooks: lamiaE lamiaS

Ana-hooks: aNimal Baalim Calami Camail imPala Kalmia lamiNa maNila Salami

'Typos': labia zamia

Blana-grams: aaliI alamO alaRm aliaS aliYa almaH almaS amaiN amiaS amiGa amNia aNima aVail aXial Claim Email Halma Hamal Kalam laaRi lamaS laNai liaNa limaN limaS limBa limPa lLama maFia mailE mailL mailS malaR maliC maNia maRia miaUl milIa milPa Ramal Salmi Tamal Ulama

Extensions: EPITHAlamia PROTHAlamia

Sub-anagrams: aa aal ai ail aim al ala alma am ama ami amia la lam lama li lima ma mail mi mil


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024