[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

April 4th, 2014: GRANA

Definition: 1. GRANA noun_plural (see GRANUM 1) 2. GRANUM*GRANA n a part of a plant chloroplast

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: angarY angOra Hangar Organa Parang ragLan ragMan Sangar

'Typos': grama grand grans grant

Blana-grams: aargH agaIn agarS agOra agrIa aLang anEar angaS angEr angrY anTra arEna argaL argOn Fanga ganJa garDa garnI gaZar gnarL gnarR gnarS graaL graIn grOan Jagra Lagan Manga naIra naVar Orang Organ Pagan Panga Prang ragaS rangE rangY raTan rEgna rUana Sanga Saran Tanga Varna Wrang

Extensions: granaRY granaRIES granaDILLA granaDILLAS POMEgranaTE(S)

Sub-anagrams: aa ag aga agar an ana anga ar gan gar gnar gran na nag rag raga ran rang


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024