[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 19th, 2012: MANGANIN

Definition: MANGANIN*MANGANINS n an alloy of copper, manganese, and nickel

Anagrams: (none)

Hooks: manganinS

Ana-hooks: (none)

'Typos': manganic

Blana-grams: agnOmina managinG Wannigan

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa ag aga again agin agma ai aim ain am ama amain ami amia amiga amin amnia an ana anga angina ani anima anna gain gam gama gamin gan gi gin in inn ma mag magi magian main man mana manga mania manna mannan manning mi mig mina na naan nag naga nam naming nan nana nanna nim


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024