[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

November 8th, 2005: MAYAN

Definition: MAYA*MAYAS MAYAN n < MAYA n

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: Bayman Cayman Layman

'Typos': mayas

Blana-grams: aDman amaIn amnIa anIma anOmy aTman aXman Daman Gamay manaS manaT manGa manGy manIa manKy manLy manNa manTa mEany mynaH mynaS nyaLa yamEn yamUn

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa am ama an ana any ay ma man mana many may maya my myna na nam nay ya yam


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024