[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 21st, 2024: GANK

Definition: GANK*GANKED*GANKING*GANKS v to steal

Anagrams: (none)

Hooks: gankS

Ana-hooks: kIang

'Typos': bank dank gane gang gawk gink gunk hank lank rank sank tank wank yank

Blana-grams: agIn agOn akIn angA ankH Bang Dang Fang gaEn gaIn gaUn gEan gnaR gnaT gnaW gRan gUan Hang kagU kaIn kanA kanE kaOn kaRn kHan kIna kIng knaP knaR kOan kUna Lang nagA nagS naRk Pang Rang Sang Skag Snag Tang Vang Yang

Extensions: gankED gankING

Sub-anagrams: ag an gan ka na nag


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024