[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

September 5th, 2018: CAPTAN

Definition: CAPTAN*CAPTANS n a fungicide

Anagrams: catnap

Hooks: captanS

Ana-hooks: cantRap capItan capStan captaIn catapAn catnapS

'Typos': caftan

Blana-grams: acantH aRctan canapE cantaR capIta catEna catnEp catnIp paRtan patacA patIna pInata pLanta pLatan pUncta Sancta tacanS taIpan taMpan taRpan tRapan Vacant

Extensions: MERcaptanS MERcaptan(S)

Sub-anagrams: aa act acta an ana ant anta apt at atap can cant cap capa cat na nap napa nat pa pac paca pact pacta pan pant pat ta tacan tan tana tap tapa


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024