[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 10th, 2017: SHIKARA*

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: Chikaras kiTharas

'Typos': chikara shikari shikars

Blana-grams: araChis askariS Chakras Charkas Darkish karaisM karaiTs kashMir khariFs kiThara Larkish Lashkar Pariahs Parkish rakshaS raNkish raPhias riCksha rikIsha rikshaW shakiEr shariaS shariaT Uakaris Viharas

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah aahs aas ah aha ahs ai aia aias air airs ais ar arak araks aria arias aris arish ark arks ars as asar ash ask askari ha haar haars haik haika haiks hair hairs haka hakas hark harks has hask hi his irk irks is ish ka kaas kai kais kara karas kas kasha khi khis kir kirs kish kris ksar rah rahs rai raia raias raik raiks rais raki rakis rakish ras rash ria rias risk sai sair saki sakia sar sari sark sh sha sharia shark shikar shir shirk shri si sika sir ska ski sri


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024