[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 10th, 2017: SHIKARA

Definition: SHIKARA*SHIKARAS n a light, flat-bottomed boat in Kashmir

Anagrams: karahis

Hooks: shikaraS

Ana-hooks: kiTharas

'Typos': shikari shikars

Blana-grams: akrasiA askariS Chakras Charkas Darkish harisSa kashMir kiNaras kiThara Larkish Lashkar Pariahs raNkish raPhias riCksha rikIsha rikshaW shakiEr shariaH shariaS shariaT shikraS Uakaris

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah aahs aas ah aha ahi ahis ahs ai air airs ais ar arak araks aria arias ark arks ars as ash ask askari ha haar haars haik haika haiks hair hairs hark harks has hi his irk irks is ka kaas karahi kas kasha khi khis ki kir kirs kis krai krais kris rah rai raia raias rais raki rakis rakish ras rash ria rias risk saki sari sark sh sha sharia shark shikar shikra shirk shri si sika sir ska ski sri


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024