[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 30th, 2016: MAHANT*

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: Xantham

'Typos': (none)

Blana-grams: aCanth amEnta amtMan anEath anthEm aShman aSthma atamAn atmanS Bantam Batman hamatE haRman hEtman Kantha maChan maLtha manatI mantaS mantRa mantUa matSah matZah Shaman tahIna tamanU tamPan tanNah taXman thanaH thanaS thanNa Vatman Whatna

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah ah aha am ama amah an ana ant anta at atma atman ha ham han hant hat hm ma maa man mana manta mat math mna na naam nah nam nat nth ta taha tam tan tana tanh than thana


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024