[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

October 9th, 2016: LARIGAN*

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: alarMing Craaling ganGliar gEranial Kraaling larRigan Marginal rEgalian

'Typos': (none)

Blana-grams: agnailS alaYing alignEr alnagEr analgiA anErgia angariA angiNal angrilY angUlar argaliS arglinG arRaign aValing Bargain Blaring Carinal Carling Clarain Cranial Darling Engrail Flaring ganGlia garialS garlanD gHarial glairIn glarinG graniTa granOla graPlin gUarani Harling laEring lairagE lairIng laMinar laniarD laniarY larDing larKing larniNg lEaring lOgania Marling naDiral nagariS nargilE nargilY Paginal Parling raglanS railIng railMan rangOli raTling raYling rEalign rEgalia rEginal Sangria Sarangi Ulnaria Vaginal Warling Zingara

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aal ag aga again agar agila agin agnail agria agrin ai aia ail ain air airn al ala alan alang alar alga algin align an ana anal anga ani anil ar argal argali argan argil aria aril arling arna gain gair gal gala gan gar garial garni gi gila gin girl girn glair glia gnar gnarl graal grail grain gran grana grin in la laari lag lagan lain lair lana lanai lang lar lari larn li liana liang liar lig ligan lin ling linga lira na nag naga nagari nail naira nala narial nil nirl rag raga ragi raglan rai raia rail rain ran rana rang rani ria rial rig rin ring


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024