[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 17th, 2016: SANGHA*

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: aFghans aRghans Chagans gaBnash ganJahs hangaRs Kanghas Khangas nashgaB

'Typos': kangha sanghs

Blana-grams: aahIng aFghan aghasT aLangs aRgans aRghan ashCan ashIng ashMan Bhangs Chagan Changs Fangas gaLahs gaMash ganJah ganJas gasMan gUanas hanaPs hangaR hansaS haZans hOgans Kangas Khanga Lagans Mangas naChas nahaLs ngaNas Pagans Pangas Phangs sangaR sangaS saTang shaMan Tangas Thanas Whangs

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah aahs aas ag aga agas agha aghas ah aha ahs an ana anas anga angas ansa as ash gan gas gash gnash ha hag hags han hang hangs hansa has na nag naga nagas nags nah nas sag saga san sang sanga sangh sh sha shag shan snag


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024