[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 30th, 2015: OIK

Definition: not available

Anagrams: koi

Hooks: Hoik oikS

Ana-hooks: Hoki ikoN kiLo kiNo Moki oiNk Skio

'Typos': eik oak oil ouk

Blana-grams: Bio Bok Gio Hoi iCk iLk iNk ioN ioS iRk iSo kAi kHi kiD kiF kiN kiP kiR kiT koA koB koN koP koR koS koW Moi oBi okA okE Poi Rok Ski Wok Yok

Extensions: HoikS HoikED oikIST HoikING oikISTS TRoikA(S) PoikILITIC PERESTRoikA(S)

Sub-anagrams: io ko oi


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023