[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 24th, 2015: NAGA

Definition: NAGA*NAGAS n a half-snake, half-human creature in Hinduism

Anagrams: anga

Hooks: nagaS

Ana-hooks: agaIn aLang angaS Fanga ganJa gRana Lagan Manga Pagan Panga Sanga Tanga

'Typos': anga gaga nada nags nala nana napa raga saga

Blana-grams: agaR agaS agHa agIn agMa agOn aLan aLga anaL anaS anNa anOa anSa anTa aZan Bang Dang Fang gaEn gaIn gaLa gaMa ganE ganG gaUn gEan gnaR gnaT gnaW gRan gUan Hang Kana Lang Mana naaN Paan Pang Rang Sang Snag Tang Vang Yang

Extensions: nagaNA BISnaga BIZnaga nagaNAS nagaRI# BISnagaS BIZnagaS RUnagaTE nagaPIE# nagaRIS# RUnagaTES nagaPIES# TURnagaIN# DEVAnagaRI# TURnagaINS# DEVAnagaRIS#

Sub-anagrams: aa ag aga an ana gan na nag


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022