[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 23rd, 2015: HARMIN

Definition: HARMIN*HARMINS n harmine

Anagrams: (none)

Hooks: harminE harminG harminS

Ana-hooks: (none)

'Typos': haemin harpin

Blana-grams: airmAn airmEn arminG arShin Chimar Dirham Firman harinG hErmai hErnia hiTman ihramS inarCh inarmS marGin marinA marinE mariSh marLin marTin mEnhir mihraB minBar mOhair raminS rEmain rhinaL rUmina Shairn Thairm Thiram Unhair

Extensions: CharminG PharminG harminES PharminGS BECharminG CharminGER CharminGLY UNCharminG UNharminG# CharminGEST ENCharminG# OUTCharminG COUNTERCharminG#

Sub-anagrams: ah ahi ai aim ain air airn am ami amin amir an ani ar arm ha hair ham harm hi him hin hm ihram in inarm ma main mair man mar mi mina mir na nah nam nim rah rai rain ram rami ramin ran rani ria rim rin


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024