[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

November 2nd, 2012: KAMPONG

Definition: KAMPONG*KAMPONGS n a small village

Anagrams: (none)

Hooks: kampongS

Ana-hooks: (none)

'Typos': campong

Blana-grams: pakFong pakTong

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ag ago agon am amok among amp an gam gamp gan gap gapo go goa gompa gon gonk gopak ka kago kam kang kaon knag knap knop ko koa koan kon kop ma mag mak mako man mang mango mano map mna mo moa moan mog mon mona mong monk mop na nag nam nap no nog nom noma oak ogam oka om on op pa pam pan pang po poa pom pong ponga ponk


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024