[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 19th, 2012: MANGANIN*

Definition: not available

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: (none)

'Typos': manganic

Blana-grams: agnOmina managinG nannYgai Wannigan

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa ag aga again agami agin agma ai aia aim ain am ama amain ami amia amiga amin amnia an ana anan anga angina ani anima ann anna gain gam gama gamin gan gi gin ginn in ingan inn ma maa maaing mag magi magian main man mana mang manga mani mania manna mannan manning mi mig mina ming mna na naam naan nag naga nain nam naming nan nana nanna ngana nim


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021