[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 5th, 2010: LIKUTA

Definition: LIKUTA*MAKUTA n a monetary unit of Zaire

Anagrams: (none)

Hooks: (none)

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: auklEt kaliuM kHilat kiDult kilLut kitTul kulaKi Ritual Saluki Situla taBuli talkiE talukA talukS taNuki tHulia tilakS tiPula tulaDi ultiMa uNital

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ai ail ait aitu al alit alt at auk ikat ilk ilka it ita ka kai kail kali kat kati kilt kit la laik lat lati li lit litu luit ta tai tail tak taki tali talk taluk tau ti tika til tilak tui ut uta


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024