[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 23rd, 2009: SAMBHUR

Definition: SAMBHUR*SAMBHURS n sambar

Anagrams: rhumbas

Hooks: sambhurS

Ana-hooks: ambushEr hamburGs

'Typos': sambhar

Blana-grams: barIums brahmAs buDmash burDash bushmaN hamburG Kurbash Labrums Lumbars maYbush mIhrabs murRhas rhabDus rhamNus rhOmbus samburS Tamburs Tarbush

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ab abs ah ahs am ambush amu amus ar arb arbs arm arms ars arum arums as ash ba bah bam bams bar barm barms bars bas bash baur baurs bra bras brash brush buhr buhrs bum bums bur bura buras burs bursa bus bush ha habu habus ham hams harm harms has hm hub hubs hum huma humas hums ma mar mars marsh mas mash masu mu mura muras mus mush musha rah rahs ram rams ramus ras rash rhumb rhumba rhumbs rhus rub rubs rum rumba rumbas rums rusa rush rusma sab sam sambur sar sau sh sha sham shrub shura sma smur sub suba subah sum sur sura surah uh um umbra umbras ur urb urbs ursa us


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024