[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 8th, 2008: BABIRUSA

Definition: BABIRUSA*BABIRUSAS n a wild pig

Anagrams: (none)

Hooks: babirusaS

Ana-hooks: babirusSa

'Typos': (none)

Blana-grams: baLisaur siMaruba subUrbia

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aas ab aba abas abb abba abbas abbs abri abris abs ai aia aias air airbus airs ais ar arabis arb arba arbas arbs aria arias aris ars as asar aura auras auris ba baa baas baba babas babu babus bar barb barbs bars bas baur baurs bi bias bib bibs bis bra bras bris bub buba bubas bubs bur bura buras burbs burs bursa bus busbar is isba rabbi rabbis rabi rabis rai raia raias rais ras ria rias rib ribs rub rubai rubs rusa sab sabir sabra sai sair sar sari sau sauba si sib sibb sir sri sub suba sui sur sura ur urb urbia urbias urbs ursa us


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024