[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

October 29th, 2007: ZWIEBACK

Definition: ZWIEBACK*ZWIEBACKS n a sweetened bread

Anagrams: (none)

Hooks: zwiebackS

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: (none)

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ab ace ae ai ake aw awe ba bac back baize bake be beak beck bez bi bice bike biz bize bwazi cab cake caw cawk ceiba ea eik ewk ice ick ka kab kae kai kaie kaw kazi kea keb kibe wab wack wacke wae wake we weak web weka wice wick wiz zack zea zek


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024