[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 21st, 2007: YATAGAN

Definition: YATAGAN*YATAGANS n yataghan

Anagrams: (none)

Hooks: yataganS

Ana-hooks: yatagHan

'Typos': (none)

Blana-grams: antIgay aStanga atagHan

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa ag aga an ana anga ant anta any at ay gan gat gay gnat na nag naga nay ta tag tan tang tanga tangy ya yag yang


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024