[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

February 25th, 2003: NYALA

Definition: NYALA*NYALAS n an antelope

Anagrams: (none)

Hooks: Inyala nyalaS

Ana-hooks: alanyL analLy layMan

'Typos': (none)

Blana-grams: alanD alanE alanG alanS alanT alaRy alayS alIya alLay alWay anlaS anNal aSyla Banal Canal Fanal Gayal Inlay laGan lanaI lanaS lanKy laUan laWny lEany lIana Manly Mayan naBla naHal nalaS nalLa naSal naTal naVal Palay Playa Unlay Wanly Xylan yUlan

Extensions: InyalaS

Sub-anagrams: aa aal al ala alan alay an ana anal any ay la lana lay na nala nay ny ya


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024