Back to round index.

Round 25 Table 1 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBowman, Brian (041)
17–7 +542 (1st:12, 2nd:12)
   2ndRichards, Nigel (001)
19–5 +1324 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 2 Score Initials   Score Initials   Spread
1stArmstrong, Peter (029)
16–8 +940 (1st:12, 2nd:12)
   2ndPeltier, Nigel (049)
16–8 +1287 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 3 Score Initials   Score Initials   Spread
1stCappelletto, Brian (002)
15–9 +1049 (1st:13, 2nd:11)
   2ndSherman, Joel (020)
16–8 +785 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 4 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDay, Jesse (017)
17–7 +1184 (1st:12, 2nd:12)
   2ndSwift, Orry (006)
17–7 +806 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 5 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMatsumoto, Kenji (013)
17–7 +1011 (1st:12, 2nd:12)
   2ndCree, Chris (025)
16–8 +541 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 5 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKramer, Jim (031)
16–8 +624 (1st:12, 2nd:12)
   2ndAppel, Scott (007)
16–8 +1007 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 6 Score Initials   Score Initials   Spread
1stJackson, Scott (037)
15–9 +46 (1st:12, 2nd:12)
   2ndMacNeil, Rod (022)
15–9 +328 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 6 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLerman, Jerry (028)
14½–9½ +690 (1st:12, 2nd:12)
   2ndLeah, Tony (046)
14–10 +210 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 7 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMatthews, Jesse (067)
13–11 +129 (1st:12, 2nd:12)
   2ndAnderson, Will (044)
14–10 +985 (1st:12, 2nd:12)
    
Round 25 Table 7 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWiegand, Dave (003)
15–9 +146 (1st:12, 2nd:12)
   2ndJohnson, Carl (004)
14–10 +784 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 8 Score Initials   Score Initials   Spread
1stRau, Stefan (076)
14–10 −205 (1st:12, 2nd:12)
   2ndMallick, Joey (005)
14–10 +353 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 8 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBurlant, Jim (084)
13–11 +320 (1st:12, 2nd:12)
   2ndThevenot, Geoff (014)
13–11 +267 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLipe, Chris (035)
15–9 +693 (1st:12, 2nd:12)
   2ndKoenig, David (030)
14–10 +148 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 9 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBrown, Ross (077)
14–10 +228 (1st:12, 2nd:12)
   2ndFukawa-Connelly, Kate (019)
15–9 +324 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWeinstein, Ian (011)
14–10 +1141 (1st:12, 2nd:12)
   2ndSayavesa, Nawapadol (047)
13–11 −126 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 10 Score Initials   Score Initials   Spread
1stRickhoff, Kevin (051)
13–11 +920 (1st:12, 2nd:12)
   2ndRosin, Sam (026)
14–10 +670 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stQuigley, Robert (068)
13–11 +541 (1st:12, 2nd:12)
   2ndOverby, Jack (108)
14–10 +73 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 11 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWright, Trey (023)
15–9 +772 (1st:12, 2nd:12)
   2ndBarrett, Patricia (033)
14–10 −1 (1st:13, 2nd:11)
    
Round 25 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWhitmarsh, Bradley (054)
14–10 +477 (1st:12, 2nd:12)
   2ndEdley, Joe (012)
14–10 −180 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 12 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDel Solar, Cesar (055)
13–11 +65 (1st:12, 2nd:12)
   2ndPolatnick, Steve (040)
12–12 +246 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKeller, Jason (053)
13–11 +705 (1st:11, 2nd:13)
   2ndPhiphatboonserm, Manop (045)
12–12 +815 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 13 Score Initials   Score Initials   Spread
1stShreve, Jon (069)
13–11 +149 (1st:11, 2nd:13)
   2ndRobinsky, Rob (027)
12–12 +341 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFilio, Roland (100)
12–12 −364 (1st:11, 2nd:13)
   2ndThelen, Michael (060)
11–13 +598 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 14 Score Initials   Score Initials   Spread
1stReinke, Charles (073)
13–11 +356 (1st:12, 2nd:12)
   2ndBerahovich, Leesa (062)
13–11 −32 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLuebkemann, John (018)
11½–12½ −206 (1st:11, 2nd:13)
   2ndFischer, Ryan (042)
12–12 −298 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 15 Score Initials   Score Initials   Spread
1stReinke, Thomas (079)
12–12 −38 (1st:11, 2nd:13)
   2ndBassett-Bouchard, Conrad (016)
12–12 +259 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stClinchy, Evans (048)
13–11 +209 (1st:12, 2nd:12)
   2ndD Ambrosio, Bruce (098)
12–12 −137 (1st:12, 2nd:12)
    
Round 25 Table 16 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSchoenbrun, Ben (057)
11–13 +417 (1st:12, 2nd:12)
   2ndUbeika, Jason (080)
12–12 +55 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLeifer, Dave (087)
11–13 −26 (1st:12, 2nd:12)
   2ndJohnson, Richard (090)
11–13 −198 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 17 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBenedict, Nathan (009)
12–12 −404 (1st:12, 2nd:12)
   2ndCardia, Jan (061)
11–13 −62 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stStern, Rafi (010)
12–12 +205 (1st:11, 2nd:13)
   2ndTran, Eric (015)
11–13 −605 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 18 Score Initials   Score Initials   Spread
1stHall, Jeremy (081)
11½–12½ −212 (1st:12, 2nd:12)
   2ndEarly, Michael (083)
10–14 −287 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDay, Darrell (043)
12–12 −381 (1st:12, 2nd:12)
   2ndDaniel, Robin Pollock (021)
12–12 −379 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 19 Score Initials   Score Initials   Spread
1stGabriel, Marty (036)
11–13 +172 (1st:12, 2nd:12)
   2ndSaldanha, Dielle (038)
10½–13½ −236 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stBaron, Mike (052)
10½–13½ −588 (1st:12, 2nd:12)
   2ndStegman, Debbie (065)
10–14 −352 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 20 Score Initials   Score Initials   Spread
1stHoward, Ronald (085)
10–14 +174 (1st:12, 2nd:12)
   2ndClark, William (096)
11–13 −497 (1st:12, 2nd:12)
    
Round 25 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLe, Cecilia (032)
12–12 −137 (1st:12, 2nd:12)
   2ndWilkins, Marilyn (092)
11–13 −615 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 21 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDick-Onuoha, Sam (059)
9½–14½ −543 (1st:11, 2nd:13)
   2ndLoritz, Yukiko (095)
10–14 −1044 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 22 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSchultz, Wallace (058)
9½–14½ −358 (1st:12, 2nd:12)
   2ndBaker, Michael (064)
9–15 −831 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 22 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKasney, Ken (075)
12–12 +90 (1st:12, 2nd:12)
   2ndLeifer, Scott (066)
11–13 +46 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 23 Score Initials   Score Initials   Spread
1stLinn, Robert (063)
10–14 −384 (1st:12, 2nd:12)
   2ndMilkent, Marlene (034)
10–14 +9 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 23 Score Initials   Score Initials   Spread
1stFiszbein, Jeff (072)
9½–14½ −121 (1st:12, 2nd:12)
   2ndThomas, Randall (088)
9½–14½ −652 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 24 Score Initials   Score Initials   Spread
1stNoland, Rod (086)
11–13 +363 (1st:12, 2nd:12)
   2ndMilan, Mark (078)
11½–12½ +36 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 24 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKaplan, Carol (091)
10½–13½ −326 (1st:12, 2nd:12)
   2ndWhitley, David (056)
11–13 −749 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 25 Score Initials   Score Initials   Spread
1stWapnick, Joel (008)
9–15 −208 (1st:12, 2nd:12)
   2ndPate, Jim (105)
7–17 −1438 (1st:12, 2nd:12)
    
Round 25 Table 25 Score Initials   Score Initials   Spread
1stGlass, Steve (024)
10–14 +84 (1st:12, 2nd:12)
   2ndGalebach, Brian (074)
10–14 −38 (1st:13, 2nd:11)
    

Round 25 Table 26 Score Initials   Score Initials   Spread
1stDe Guzman, Edward (071)
10–14 +295 (1st:12, 2nd:12)
   2ndGillis, Robert (104)
11–13 −649 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 26 Score Initials   Score Initials   Spread
1stZxqkj, Winter (050)
8½–15½ −548 (1st:11, 2nd:13)
   2ndFreebody, Lawren (103)
7–17 −1094 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 27 Score Initials   Score Initials   Spread
1stMiller, Mark (093)
9½–14½ −1175 (1st:11, 2nd:13)
   2ndJohnson, David (102)
6–18 −1285 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 27 Score Initials   Score Initials   Spread
1stSpeicher, Gregg (101)
8–16 −986 (1st:11, 2nd:13)
   2ndTyler, Cheryl (099)
6–18 −1115 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 28 Score Initials   Score Initials   Spread
1stKaufman, Zev (039)
10–14 −492 (1st:12, 2nd:12)
   2ndDyer, Becky (089)
10–14 −93 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 28 Score Initials   Score Initials   Spread
1stHeidler, Greg (070)
9–15 −702 (1st:12, 2nd:12)
   2ndNang, Sandy (097)
8–16 −1224 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 29 Score Initials   Score Initials   Spread
1stPloysangngam, Amnuay (082)
9½–14½ −961 (1st:12, 2nd:12)
   2ndNewhouse, Judy (106)
8–16 −1090 (1st:12, 2nd:12)
    

Round 25 Table 29 Score Initials   Score Initials   Spread
1stTillekeratne, Siri (094)
8–16 −1197 (1st:11, 2nd:13)
   2ndKnickerbocker, Yvonne (107)
6–18 −1165 (1st:12, 2nd:12)
    

This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.