[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 12th, 2022: KASHMIR

Definition: KASHMIR*KASHMIRS n cashmere

Anagrams: (none)

Hooks: kashmirS

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: Charism Chimars Chrisma Darkish Dirhams harmiNs imBarks imParks karAhis khamsiN Larkish maWkish miDrash mihraBs mikVahs mishEar misMark mOhairs ramMish raNkish riCksha rikIsha rikshaW rUmakis shakiEr shikarA shikarI shikarS shikraS Thairms Thirams Warmish

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahi ahis ahs ai aim aims air airs ais am ami amir amirs amis ar ark arks arm arms ars as ash ask ha haik haiks hair hairs hakim hakims ham hams hark harks harm harms has hi him hims his hm ihram ihrams irk irks is ism ka kami kas khi khis ki kir kirs kis krai krais kris ma mair mairs maki makis mar marish mark marks mars marsh mas mash mask mi mikra mir mirk mirks mirs mis rah rai rais raki rakis rakish ram rami rams ras rash ria rias rim rims risk saki sari sark sh sha sham shark shikar shikra shim shirk shri si sika sim sima simar sir ska ski skim smirk sri


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024