[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 10th, 2017: TWEE

Definition: TWEE*TWEER*TWEEST adj affectedly cute or dainty

Anagrams: weet

Hooks: Etwee tweeD tweeN tweeP tweeR tweeT

Ana-hooks: etweE Rewet Sweet teweD weeSt weetS

'Typos': awee thee tree twae tyee

Blana-grams: Beet Cete Deet eeEw eweR eweS Feet Fete Jete Keet Leet Meet Mete Newt Rete Stew teeD teeL teeM teeN teeS teLe tewS tHew weeD weeK weeL weeN weeP weeR weeS weFt weLt weNt wePt weRe weRt weSt wetA wetS wHee wHet wIte wYte

Extensions: AtweeN EtweeS tweeDS tweeDY tweeL# tweeNS tweeNY tweePS tweeST tweeTS tweeZE AtweeL# BEtweeN OUtweeP tweeDLE tweeLS# tweeLY# tweeNER tweeNIE tweeRS# tweeTED tweeTER tweeZED tweeZER tweeZES GOUtweeD KNOtweeD MAtweeD# OUtweeD# OUtweePS PEEtweeT REtweeT# tweeDIER tweeDILY tweeDLED tweeDLES tweeLED# tweeNERS tweeNESS tweeNIES tweePLE# tweeRED# tweeTERS tweeTING tweeTUP# tweeZERS tweeZING BEtweeNS# GOAtweeD# GOUtweeDS JOINtweeD KNOtweeDS MAtweeDS# OUtweeDS# PEEtweeTS REtweeTS# SMARtweeD WARtweeD# tweeDIEST tweeDLER# tweeDLING tweeLING# tweeNAGE# tweeRING# tweeTUPS# CARPEtweeD GOAtweeDS# JOINtweeDS OUtweeDED# OUtweePING REtweeTED# SMARtweeDS WARtweeDS# tweeDINESS tweeDLERS# tweeNAGER# tweeNESSES tweeTABLE# BEtweeNITY# BEtweeNNESS CARPEtweeDS OUtweeDING# REtweeTING# tweeDLEDEE# tweeNAGERS# BEtweeNBRAIN BEtweeNTIME# BEtweeNTIMES BLANKEtweeD# TRUMPEtweeD# tweeDINESSES tweeDLEDEED# tweeDLEDEES# BEtweeNBRAINS BEtweeNITIES# BEtweeNNESSES BEtweeNWHILES BLANKEtweeDS# TRUMPEtweeDS# tweeDLEDEEING#

Sub-anagrams: eew et ewe te tee tew we wee wet


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022