[NSA Word of the Day]

Back Home

June 20th, 2019: CRINUM

Definition: CRINUM*CRINUMS n a tropical herb

Anagrams: (none)

Hooks: crinumS

Ana-hooks: crAnium cumArin mincEur numEric

'Typos': (none)

Blana-grams: Anuric Brucin cErium cOnium cOrium crimEn crumEn cuminS cumMin curinG curiUm incurS inGrum micrOn mincEr mucinS munDic muOnic murEin murinE murinG murLin murRin nEumic nicKum niNcum ruminA rumKin unFirm unmirY unTrim urAnic urcHin urEmic

Extensions: (none)

Sub-anagrams: crim cru cum cumin cur curn in incur mi mir mu mucin muir mun muni nim nu nur rim rimu rin ruc ruin rum run runic um un unci uni ur uric urn


Confused? See the glossary. [RSS logo]

January February March April May June
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019