[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

April 23rd, 2008: PARANG

Definition: PARANG*PARANGS n a heavy knife

Anagrams: (none)

Hooks: parangS

Ana-hooks: granDpa pangraM paragOn

'Typos': paring

Blana-grams: angarY angOra graMpa grapPa Hangar Organa paDnag paganS pangaS parIan parTan pIrana pLanar praJna prangS pUrana ragLan ragMan rapIng Sangar Sprang Tarpan Trapan

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa ag aga agar an ana anga ar gan gap gar gnar gran grana na nag nap napa pa pagan pan pang panga par para prang rag raga ran rang rap


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024